SLD - Marek Dyduch
Autor, 08.10.2002 00:13
Marek Dyduch
Marek Dyduch urodził się w Świdnicy 27 sierpnia 1957 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wróciłem do domu. Rozpoczęła się wówczas moja kariera w Związku
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W latach 1982 - 83 byłem przewodniczącym Zarządu Miejsko- Gminnego
ZSMP w Żarowie. Następnie - do 1986 roku wiceprzewodniczącym d.s. młodzieży wiejskiej w Zarządzie
Wojewódzkim ZSMP w Wałbrzychu. W latach 1986 - 1991 sprawowałem funkcję przewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) w Wałbrzychu. W latach 1984 -88 byłem
radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu, przewodniczącym Zespołu Młodych Radnych.
Od 1982 należałem do PZPR; od 1988 jako członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR byłem zwolennikiem
przekształcenia tej partii w Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP). Od 1990 roku byłem
członkiem SdRP, przewodnicząc jej Radzie Rejonowej w Wałbrzychu, a od 1996 - Radzie Wojewódzkiej. W 1998
zostałem wybrany radnym Sejmiku Dolnośląskiego, następnie - przewodniczącym Klubu Radnych SLD. W maju
2000 roku z obu tych funkcji zrezygnowałem w wyniku decyzji kierownictwa SLD, które zaleciło nie łączenie
funkcji parlamentarnych z samorządowymi. Od chwili powstania SLD wraz z grupą 20 kolegów należę do Koła
Terenowego nr 2 w Wałbrzychu, jestem przewodniczącym Rady Dolnośląskiej, a także członkiem Zarządu Rady
Krajowej SLD.
Począwszy od 1993 roku pełnię funkcje poselskie przez drugą, trzecią i czwartą kadencje. W Sejmie II
kadencji byłem wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i członkiem Komisji Polityki Społecznej.
Pracowałem w komisjach nadzwyczajnych: współprzewodniczyłem Komisji Kodyfikacyjnej d.s. Kodeksów Karnych,
byłem członkiem Komisji d.s. Ubezpieczeń Zdrowotnych i Komisji d.s. Ubezpieczeń Społecznych.
Koordynowałem w Klubie Parlamentarnym SLD około 60 ustaw. W trzeciej kadencji byłem członkiem dwóch
komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej. Działałem w komisjach nadzwyczajnych:
d.s. Reformy Administracji Publicznej oraz Ubezpieczeń Społecznych.
Obserwatorzy polityczni zaliczają mnie do grona posłów bardzo aktywnych, często występowałem zarówno
jako sprawozdawca, reprezentant klubu lub indywidualnie. (więcej "Działalność poselska").
Na Konwencji Krajowej w dniu 23.02.2002 zostałem wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.

__________________________________________________________________

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone