Aktualności
Unia Europejska
Programy pomocowe
Negocjacje
Polska w Unii
Phare 2000 - formularze


Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednymUnia Europejska
Radek / 30.09.2002 14:42


WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

Ponieważ rolnictwo jest sektorem bardzo wrażliwym (między innymi dlatego, że zwrot kapitału nie jest tak szybki jak w innych działach gospodarki, cykl produkcyjny jest dłuższy a produkcja uzależniona jest od wielu czynników od nas niezależnych np. pogody), uznano że sektor rolny wymaga specjalnego traktowania.
Wspólna Polityka Rolna (WPR) - jest historycznie pierwszą spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich. Decyzję o wprowadzeniu WPR zawarto w Traktacie Rzymskim, który został podpisany 25 marca 1957 roku.

Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Rzymskiego, ważniejsze cele WPR były następujące:
- zwiększanie wydajności rolnictwa poprzez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej i optymalne wykorzystanie czynników produkcji (szczególnie siły roboczej),
- zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza poprzez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie,
- stabilizacja poszczególnych rynków
- zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw
- zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów

Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i środków służących jej realizacji uwzględnia się:
- szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi
- potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków dostosowawczych
- fakt, że w państwach członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle powiązanym z całą gospodarką


Wspólna Polityka Rolna opiera się na trzech zasadach:
- zasada jedności rynkowej - swobodny przepływ produktów rolnych między państwami członkowskimi (zapewniony poprzez likwidację ceł i innych ograniczeń związanych z ochroną rynków narodowych, a także poprzez wprowadzenie wspólnych cen i ujednoliconych zasad konkurencji oraz przyjęcie wspólnych reguł w handlu produktami rolnymi z krajami trzecimi),
- zasada preferencji dla produktów rolnych Unii - pierwszeństwo zbytu na rynku Wspólnoty produktów rolnych wytwarzanych na jej terenie i ochronę rynku wewnętrznego przed tańszymi produktami pochodzącymi z importu,
- zasada solidarności finansowej – wspólna odpowiedzialność wszystkich państw członkowskich za ponoszenie kosztów regulacji rynku rolnego i dostosowań strukturalnych.

Instrumenty WPR

Unia Europejska stosuje różne instrumenty wspierania i ochrony poszczególnych rynków:
- ustalanie wyższych cen produktów rolnych w stosunku do cen światowych poprzez stosowanie ceł, zakupów interwencyjnych, gdy cena spadnie poniżej określonego poziomu, dopłaty do eksportu
- ograniczenia produkcji niektórych towarów, np. cukru, mleka, zbóż, nasion oleistych. stosowane są w połączeniu z podtrzymywaniem cen i/lub dotacjami wyrównawczymi. Polegają one na ograniczeniu produkcji (przy danym poziomie wsparcia cenowego) na poziomie niższym od tego, jaki miałby miejsce bez stosowania ograniczeń. Pozwala to na zmniejszenie "zakłóceń" w handlu oraz ogranicza wydatki budżetowe państwa na subsydiowanie eksportu.
- zwiększanie dochodów rolników poprzez dopłaty bezpośrednie (otrzymują oni pewną sumę pieniędzy ponad to, co uzyskują ze sprzedaży produktów na rynku, np. od hektara zbóż, sztuk zwierząt). Działanie takie zwiększa dochody rolnicze, nie wpływając jednocześnie na ceny konsumenta czy producenta.
- zwiększanie konkurencyjności produkcji poprzez dofinansowanie modernizacji gospodarstw
- zmniejszanie kosztów produkcji rolnej poprzez m.in. dogodne kredyty, dotacje do środków produkcji; a w dłuższym okresie poprzez doradztwo, szkolenia, planowe zwalczanie szkodników i chorób roślin<< Poprzednia strona | 1 | 2 | 3 | 4 | < 5 >

[ | ]


Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Podręczniki