Wiadomości dnia
Świat
Polska
Samorząd
Przegląd prasy
Integracja europejska

Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M A



Kingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednym


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Absolutorium - Decyzja kolegialnego organu prawodawczego wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej i zaufanie dla organu wykonawczego w tym zakresie. Absolutorium udziela się po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności oraz rozliczeniami finansowymi. Udzielanie absolutorium odbywa się cyklicznie, zgodnie z przepisami prawa lub statutu danej organizacji.

Administracja publiczna - 1. Ogół organów i instytucji zajmujących się organizacją procesu zaspokajania potrzeb zbiorowych. Tak rozumiana a.p. obejmuje administrację rządową i samorządową. 2. Ogół działań skierowanych na zaspokajanie potrzeb zbiorowych. , wyodrębniona sfera aktywności instytucji państwowych, społecznych i prywatnych służąca zaspokajaniu potrzeb obywateli. 3. Nauka i sztuka zarządzania sprawami publicznymi. A.p. w tym rozumieniu to dyscyplina naukowa, opisująca i wyjaśniająca proces zaspokajania potrzeb zbiorowych oraz formułująca uogólnienia odnoszące się zarówno do organizacji, jak i zarządzania.

Aktor polityczny - Aktor polityczny: jednostka lub grupa będąca głównym podmiotem sytuacji politycznej. Aktorem politycznym może być polityk, klasa, naród, elektorat, państwo, gabinet, armia itp.

Aktywność polityczna - Aktywność polityczna: ogół działań polegających na formułowaniu i realizacji celów politycznych, związanych z rolami spełnianymi przez jednostki bądź grupy w ramach systemu politycznego. A.p. określa stopień uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji oraz poziom zaangażowania w życie polityczne.

Aparat państwowy - system organów państwowych i obsługujących je urzędów oraz instytucji służących centralnemu ośrodkowi decyzji politycznej do prowadzenia bieżącej polityki państwa i kierowania życiem zbiorowym ludzi.

Autonomia polityczna - zasada ograniczenia zakresu ingerencji władz państwa w sferę praw zastrzeżonych do kompetencji organów wyłanianych przez mniejszości polityczne.

Autorytaryzm - 1. ideologia opierająca się na potępieniu liberalizmu, demokratycznej formy rządów i parlamentaryzmu. Głosi potrzebę stworzenia silnej władzy wykonawczej, wspartej autorytetem politycznym osoby jej piastuna, oraz konieczność bezwzględnego podporządkowania się obywateli decyzjom organów państwowych. 2. reżim polityczny odwołujący się do ideologii autorytaryzmu.

Autorytet polityczny - szczególny atrybut jednostki lub grupy sprawującej władzę, polegający na zdolności wpływania na postawy i zachowania społeczne poprzez wzbudzanie szacunku i uznania dla siebie lub swoich decyzji.

Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdania



GRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Hotele Karpacz